Thursday, October 23, 2008

GENERASI HARAPAN

Pupuk pelajar IPTA amal pembangunan lestari

JOHOR BAHRU: Institusi pengajian tinggi awam (IPTA) bakal menjalankan pelbagai usaha memupuk pelajar universiti mengamalkan pembangunan lestari sama ada menerusi pendidikan, penyelidikan, pembangunan dan amalan kehidupan komuniti kampus.Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Idris Haron, berkata bagi tujuan itu, kementerian mengorak akan menyediakan asas pembangunan fizikal yang lestari di kampus universiti secara berperingkat pada masa depan.Menurutnya, biarpun hasil program itu mengambil masa lama, namun diyakini berkesan membawa pembaharuan di kalangan pelajar universiti sekali gus melahirkan graduan bermutu dan mempunyai modal insan sesuai dengan keperluan industri serta pasaran kerja.“Semua IPTA perlu memastikan pelajar yang tinggal dalam kampus menghayati dan mengaplikasikan budaya hidup lestari itu dalam kehidupan harian.“Modal insan unggul tidak hanya dimanifestasi dengan kelayakan akademik yang cemerlang semata-mata. Ia juga dapat dijana melalui pendedahan kemahiran lain seperti digaris kementerian dalam program Penerapan Kemahiran Insaniah di IPT Malaysia.“Kehidupan manusia mempunyai cara tersendiri. Pelbagai perkara membabitkan proses pengendalian kediaman dan sahsiah diri perlu diterap dalam diri pelajar dengan sebaik mungkin. Ia mampu membina disiplin diri serta mengelak pelajar terjebak dalam gejala negatif,” katanya.
Sumber: Mymetro 24/10/08

No comments: